ประชาสัมพันธ์

ลักษณะบ้านมีตั้งแต่  1 หลัง 1 ห้องนอน จนถึง 1 หลัง 4  ห้องนอน 4  ห้องน้ำ และมีลักษณะเป็นห้องเหมือน … [Read More]

Phu_View_070_Resort

ที่พักสไตล์บาหลี

ให้คุณได้ชื่นชมบรรยากาศที่แสนเย็นสบาย แต่ละหลังเพียบพร้อมไปด้วย … [Read More]

Phu_View_076_Resort

ครัวระเบียงชมวิว

อิ่มอร่อยกับอาหาร นานาชนิด คัดเฉพาะอาหารที่สด สะอาดปลอดสารพิษไว้บริการ … [Read More]

Phu_View_099_Resort

ห้องประชุมสัมมนา

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การจัดสัมมนาคุณภาพเยี่ยม … [Read More]

seminar1