รับจัดสัมนา

ห้องสัมนาขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การจัดสัมมนาคุณภาพเยี่ยม แวดล้อมด้วยธรรมชาติและอากาศ บริสุทธิ์

ห้องสัมนา