ติดต่อ-สอบถาม

phu_view_059_resort

ภูวิว รีสอร์ท

สถานที่ 280 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ 044-318-116 , โทรสาร 044-318-117

โทรศัพท์มือถือ 081-402-5563 , 084-093-5678 , 081-909-7036

E-mail phuview@phuviewresort.com

Website http://www.phuviewresort.com